פרויקטים

בנוסף להגשמת המשאלות של החולים ובני משפחותיהם, פועלת העמותה
במישורים נוספים ובפרוייקטים איחודיים למען קהילת החולים, שיפור איכות חייהם ולמען המודעות.